Maliyet Enflasyonu Nedir? (Nedemek)

  Ekonomi Sözlüğü

Maliyet enflasyonu, üretim fiyatlarındaki genel artışı ifade etmektedir.  Üretimin ithal kalemler üzerinden yoğun gerçekleşmesi, üretimde fiyat dengesinin ayarlanamamasına dolayısıyla kontrol dışı gelişen olaylarda maliyet enflasyonuna neden olan önemli unsurdur. Arz enflasyonu olarak da değerlendireceğimiz maliyet enflasyonu aşağıda sıralanan temel bazı nedenlerden kaynaklanabilmektedir;

  1. Üreticiler veya girişimciler karlarını artırmak istemelerinden,
  2. Devlet vergi benzeri uygulamalarla girdi maliyetini artıracak uygulamaları getirmelerinden,
  3. İşçi maliyetlerinin artması sebebiyetinden kaynaklanmaktadır.

Üretimde ithal hammadde bağımlılığı varsa ki buda enerji olabilir, bu durumda döviz kurunun artış göstermesi ile yerli paranın değer kaybetmesi sebep gösterilebilir.

Üretimde verimliliğin azalması yani; çok girdi ile az çıktının elde edilmesi gibi olgular maliyet enflasyonu olarak değerlendirilebilir.

Print Friendly, PDF & Email