Türk Bankacılık Sisteminde Mart 2018 İtibariyle Banka, Çalışan ve Şube Sayıları

  Türk Bankacılık Sistemi

Türk Bankacılık sisteminde Mart 2018 itibariyle;

  1. Faaliyet gösteren banka sayısı 52’dir. 
  2. Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında toplam çalışan sayısı 193.177 kişidir.
  3. Bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 51, erkek çalışan oranı ise yüzde 49’dur.
  4. Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının toplam şube sayısı 10.510’dir.
  5. Şube başına düşen personel sayısı 18,4’dir. (Bu sayı mevduat bankalarında 18, kalkınma ve yatırım bankalarında ise 105’tir. )

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği

Print Friendly, PDF & Email