Türkiye Merkez Bankası Enflasyon Hedeflemelerine İlişkin Değerlendirme

Enflasyon hedeflemesi 3’er yıllık dönemler halinde yapılır. Merkez Bankası ve Türk Hükûmetiyle birlikte  yapılan enflasyon hedeflemesinde, tüketici fiyat endeksinin sene sonundaki yıllık değişim oranı kullanılır. Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) 12 aylık değişimiyle hesaplanan yıl sonu enflasyon oranları baz alır. Aynı zamanda enflasyon hedefinin 2 puan üstü ve altı, belirsizlik aralığı olarak belirlenmiştir. Bu aralığın dışında olması halinde ise Merkez Bankası hesap verme yükümlülüğü nedeniyle, Hükûmete açık bir mektup yazmaktadır.

  1. Tüfe (Tüketici Fiyatları Endeksi), daha önce satın alınmış bir malın veya hizmetin ,önceki fiyatıyla sonraki fiyatının karşılaştırılması durumudur.
  2. Tefe (Toptan Eşya Fiyat Endeksi), gıda, ulaşım, konaklama, sağlık ve haberleşme gibi malları ve hizmetleri içeren bir tüketici sepetindeki fiyat değişimlerini ölçen endekstir.

2005 yılından itibaren Tefe ve Tüfe değişimleri aşağıda yer almaktadır.

Ülkemizde 2002 yılı itibarıyla, Merkez Bankası ve Hukûmet tarafından hedeflenen ve reelde gerçekleşmiş olan enflasyon oranlarına ait grafik aşağıda yer almıştır. 2006 yılı ile 2008 yılları arasında gözlemlenen büyük sapma 2011 yılından sonra 2017 yılında da görülmektedir.

2002-2018 Yılları Arası Gerçekleşen ve Hedeflenen Enflasyon

Print Friendly, PDF & Email