Ronald Coase – Coase Teorisi

  Ronald Coase

Ronald Harry Coase (d. 29 Aralık 1910 Wiilesden, Londra – ö. 2 Eylül 2013), Britanya asıllı iktisatçıdır. 102 yaşında efat eden iktisatçı 1991’de Ekonomi Nobel Ödülünü kazanmıştır.

Eserlerinden bazıları;
1937: The nature of the firm, Economica, C.4, say.386-405.
1946: The Marginal Cost Controversy, Economica, C.13, say.169.
1960: The Problem of Social Cost, Journal of Law and Economics, C.3(1), say.1-44.
1972: Durability and Monopoly, Journal of Law and Economics, C.15, say.143.
1974: The Lighthouse in Economics, Journal of Law and Economics, C.17, say.357.
1975: Marshall on Method, Journal of Law and Economics, C.18, p. 25.
1978: Economics and Contiguous Disciplines, Journal of Legal Studies, C.7, say.201.
1984: The New Institutional Economics,’ Journal of Institutional and Theoretical Economics,
1988: The Firm, the Market and the Law, 1988.
1992: The Institutional Structure of Production, 1992, AER. (Nobel Ödülü kabul konuşması )
1993: Law and Economics at Chicago, Journal of Law and Economics, C.36, say.239.

Coase Teorisi

“The Problem of Social Cost” adlı makalede Coase tarafından geleneksel teori, dışsallığı taraflardan birinin, karşı tarafa telafi etmeden belli bir maliyet/fayda getiren bir durum olarak tanımlamaktadır.

  • Üretilmesi gereken mallar üretilerek gereksiz üretim gerçekleşmez.
  • Üreticilerin üretimin bütün maliyetlerine katlandığı durumlarda bu sistem etkin bir şekilde işlemektedir.

Örneğin; Çeşitli gemilerle turistik gezi yaptıran bir şirket tüm maliyet faktörlerinin yanında denizden(baraj, göl vb.) ücret ödemeyerek faydalandığı sürece gemilerini yüzdürdüğü suya herhangi bir ücret ödemediğinden bu durum kar ve/veya zarar hesaplarında görünmeyecektir. İşletme bu sebeple daha fazla gezi düzenleyecek ve maiyetleri düşük gözükecektir. Bu durumda dışsallığın ilk olumsuz yönünü ortaya çıkacaktır. İşletme deniz kirliliğinin veya diğer etmenlerin maliyetine katlanmayacağı için kar amaçlı gerçekleştirileceği çok fazla gezi için kirlilik kontrolü düşük kalarak suyun maliyeti ilgili hesaplamalara dahil edilmeyecektir. İşletmenin çok fazla düzenleyeceği gezi için;

  • Vergilendirme
  • Devlet regülasyonu uygulanabilir.

Coase teorisine göre, dışsallık problemine geleneksel bir çözüm bulunamaz. Geleneksel teori tarafların karşılıklı anlaşma yolu ile çözüm bulabileceği alternatifini dışlamaktadır. Coase teorisi, yasal ve ekonomik haklar arasında bir farklılaşma olduğunu savunmaktadır.

Print Friendly, PDF & Email