Merkez Bankası faiz oranlarını nasıl belirler?

Merkez Bankası, faiz oranını belirlerken enflasyonun ileride alacağı seyre ve bu seyrin hedeflenen enflasyon ile uygunluğuna bakarak karar almaktadır. Enflasyon ise;

(i) kurlar,

(ii) üretim açığı,

(iii) bekleyişler

(iv) uluslararası piyasalardaki petrol ve diğer mineral fiyatları ile

(v) kamu fiyatlarının etkisine göre değerlendirmektedir.

Yani faiz oranı belirlenirken enflasyonun gelecekteki pozisyonu önem kazanır.

Enflasyonun gelecekteki seyri açısından Merkez Bankası aşağıdaki hususları değerlendirmektedir;

1) Toplam arz ve talep,
2) Ücretler, istihdam ve işgücü birim maliyetleri,
3) Kamu fiyatları,
4) Maliye politikası göstergeleri,
5) Parasal göstergeler ve kredi büyüklükleri,
6) Döviz kuru ve ödemeler dengesi gelişmeleri,
7) Uluslararası mal ve finans piyasalarındaki gelişmeler,
8) Enflasyon bekleyişlerinin seyri

Print Friendly, PDF & Email