Kısa: Çarlık Rusya Ekonomisi

  Dünya Ekonomisi

20. Yüzyılın başlarında Rusya İmparatorluğu’nun ekonomisi modern endüstri ile köylü tarımının karışımı idi. Rusya imparatorluğunun hızla büyüyen kırsal nüfusu büyük (1897: 126 Milyon, 1914: yaklaşık 170 Milyon) gelişme gösterdi. Nüfusun %15’i şehir merkezlerinde yaşamakta idi ve %10’dan daha azı endüstri de çalışmakta idi. Ekonominin en büyük sektörü olan tarım, nüfusun yüzde 80’inin geçimini sağlamaktaydı ve geleneksel hane ekonomileri Batı Avrupa ya da ABD’de tarımla karşılaştırıldığında son derece verimsiz olan köylüler tarafından yönetilmişti. Ancak, devlet politikasının bir gereği olarak ortaya çıkarılan modern sanayi kapitalizmin küçük adaları, ilkel ekonomiyle bir arada yaşadı.

Print Friendly, PDF & Email