Abidin Cevher Özden – Banker Kastelli

  Araştırmalar, Bankerler

Gerçek ismi Abidin Cevher Özden, Trabzon Sürmene doğumlu olan Banker Kastelli, iş dünyasına banker olarak 1961’de girdi. İlk işi tasarruf bonolarıydı. O dönemde memurlara maaşlarının bir kısmı bono olarak veriliyordu. Ancak vatandaşlara bono değil para lazımdı. Bonoların hamiline yazılı olması Kastelli’ye yaradı. Memurdan bonoları değerinin altına paraya çeviriyordu. Ancak devlet bu parayı vermeyince Kastelli de battı.

1982’de batmadan önce o ve diğer bankerlerin Türk halkından topladığı para 3.2 milyar dolardı. Bunun yüzde 70-75’inin Banker Kastelli’ye ait olduğu düşünülürse halktan 2.2 milyar dolar toplamıştı.

1982’de milli gelir 65 milyar dolar olduğundan hareketle Kastelli’nin milli gelirin yüzde 3.3’ü kadar bir parayı halktan topladığı söylenebilir. Bugün 659 milyar dolarlık Türkiye ekonomisinde bu para yaklaşık 22 milyar dolara denk geliyor.

Ponzi yöntemini uyguladı. Ponzi’de sisteme her gelen yeni kişi bir öncekini finanse ediyordu. Zincir böylece uzayıp gidiyordu. Kastelli’de bu zincirin halkaları 250 bin kişiye ulaşmıştı. Sertifikaların satışı durdurulunca Kastelli ikinci kez iflas etti. Binlerce insan Kastelli’nin büroları önünde kuyruklar oluşturdu. O ünlü Bankerler Krizi’ne neden olan adam olarak Türk iktisat tarihine geçen Kastelli, aynı zamanda Türkiye’de finansal sistemin yeniden düzenlenmesine yol açtı. “Bankerler krizi” ile birlikte Türkiye’de Sermaye Piyasası Kanunu çıkartıldı ve Sermaye Piyasası Kurulu kuruldu ve İstanbul Borsası açıldı. 1982’deki batış sonrası tasfiye kurulu oluşturuldu ve 150 bin kişi tasfiyeye başvurdu. Tasfiye masası alacaklılara parasını tamamen ödedi.

Trabzon Sürmene ilçesinde yaptırdığı okul faaliyette olup resmi tarafımca çekilmiştir.

 

BANKER KASTELLİ DAVASI

Bu araştırma sürecinde Cevher ÖZDEN’^nin oğlu Kaan Bozkurt ÖZDEN tarafından tarafıma verilen belgelerde internette yer alan bilgilerin aksine iflasın gerçekleşmediği ve taraflara borcun ödenerek ticarete devam etme yasağının olmadığı anlaşılmıştır. Kaan Bozkurt ÖZDEN izni ile ilgili mahkeme kayıtlarını web sitemde yayınlıyorum. Umarım doğru bilgilerin paylaşılması adına fayda sağlar.

Print Friendly, PDF & Email