Sosyal Kalkınmada Network Girişimcilik Üzerine Bir Araştırma

Home » Akademik Çalışmalar » Sosyal Kalkınmada Network Girişimcilik Üzerine Bir Araştırma
Akademik Çalışmalar Yorum yapılmamış

Sosyal Kalkınmada Network Girişimcilik Üzerine Bir Araştırma

Öz
Ülkemizde bölgesel kalkınma açısından Network Girişimcilik yeni bir kavram olarak girişimci adayları için büyük önem arz etmektedir. Gerek sosyal kalkınma temalarında gerekse diğer ekonomik kalkınma unsurlarında birden fazla paydaşın birden fazla amacı ortak bir amaç çerçevesinde başarıya ulaştırması network ve etkili girişimlerle mümkündür. Bu amaçla ülkemiz nezdinde Network girişimciliğin Sosyal Kalkınmaya etkisini değerlendiren bu çalışmamızda 98 Network Girişimcisine Online anket yöntemi ile anketler uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler ülkemiz ekonomisi çerçevesinde ve girişimcilik alt yapısı içinde değerlendirilerek çalışmada yer kısmında yer almıştır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Kalkınma, Network Girişimcilik, Kalkınma, Bölgesel Kalkınma, Girişimcilik.

A Research on Network Entreprenuership in Social Progress

Abstract

Network Entrepreneurship as a new concept is very significant for young entrepreneurs in terms of regional development in our country. For more than one shareholder, to be able to succeed in more than one common goal in themes of social progress and in other factors of economic development is possible with network and entrepreneurship. In this regard, an online survey was conducted with ninety-eight network entrepreneurs in this study which focuses on the evaluation of the effect of network entrepreneurship on social progress in our country. The data obtained from the research was evaluated in terms of national economy and infrastructure of networking, and presented in the conclusion.

Key words: Social Progress, Network Entrepreneurship, Progress, Regional Development, Entrepreneurship

 

Print Friendly, PDF & Email