Geleneksel Yaklaşım

Home » Maliye Teorisi » Geleneksel Yaklaşım
Maliye Teorisi Yorum yapılmamış

Kurumsal, değişim, yapısal, gelir vw refah yaklaşımı geleneksel yaklaşım olarak ele alınır.

Kurumsal yaklaşım, devlet faaliyetlerini idari ve hukuki açıdan ele almaktadır.

Değişim yaklaşımı, devletin sağladığı hizmetlerin bir karşılığı/bedeli olarak kabul edilmektedir.

Yapısal yaklaşım, kamu maliyesini ekonomik açıdan inceler.

Gelir yaklaşımı, devlet faaliyetlerinin milli gelir üzerindeki etkilerini inceler.

Refah yaklaşımı, toplumun refahının en üst düzeye çıkarılması hedeflenir.

Print Friendly, PDF & Email