Para politikası nedir?

Finansal ve fiyat istikrarı, ekonomik büyüme ve istihdam artışı gibi hedeflere ulaşabilmek için paranın elde edilebilirliğini ve maliyetini etkilemeye yönelik olarak alınan kararları ifade etmektedir. Bu çerçevede Merkez Bankaları hedeflere ulaşabilmek için çeşitli araçlar kullanabilirler.

Print Friendly, PDF & Email