Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla Neleri Ölçmez

  İktisadi Büyüme

Piyasalara yansımayan üretim ➣ Nüfustaki değişmeler; • Kişi başına reel GSYH: Bir dönemin reel GSYH’si ülke nüfusuna bölünerek kişi başına düşen reel GSYH elde edilir. ➣ Kayıt dışı iktisadi faaliyet • Kayıt dışı iktisadi faaliyet: Vergiler ve düzenlemelerden kaçınmak için veya üretilen mal ve hizmetlerin yasa dışı olması nedeniyle hükümetin denetiminden bilinçli olarak saklanan iktisadi faaliyetlerdir. ➣ Boş zaman ➣ Dışsallıklar

Print Friendly, PDF & Email