İktisadi Büyüme Hızının Hesaplanması

  İktisadi Büyüme

Büyüme hızı, kısa dönem, uzun dönem ve geleceğe ilişkin büyüme hızı olarak hesaplanabilir. Kısa Dönem

Uzun Dönem Reel GSYH’nin az da olsa her yıl belirli bir oranda büyümesi, zaman içerisinde büyümenin katlanması anlamına gelmektedir.

Ekonomi her yıl sabit bir oranda büyürse (g), üretimin kaç yıl (n) içinde ikiye katlanacağı, 70, sayısı büyüme hızına bölünerek (70/g) hesaplanabilir. Bu hesaplama yöntemine “70 kuralı” denilmektedir. Ancak sabit büyüme hızının %5 büyük olduğu durumda, üretimin iki katına çıkma süresi n=72/9 formülü kullanılarak daha doğru biçimde hesaplanır.

Print Friendly, PDF & Email