İKTİSADİ BÜYÜMENİN ÖLÇÜLMESİ

  İktisadi Büyüme

Gayrisafi Millî Hâsıla Gayrisafi Millî Hâsıla (GSMH), belirli bir ülkede belirli bir dönemde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerinin toplamıdır. Nihai mal ve hizmet: Belirli bir zaman aralığında nihai (son) kullanıcısı tarafından satın alınan bir üründür. Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ise bir ülkede belirli bir dönemde yurtiçinde üretilen nihai malların ve hizmetlerin piyasa değerlerinin toplamıdır. GSYH = GSMH Net dış faktör geliri Dış âlem faktör gelirleri; işçi dövizleri, müteşebbis gelirleri, kâr transferleri, dış borç faiz ödemeleri ile faiz gelirlerinden oluşur. Net dış faktör gelirleri ise ülkeye giren ve çıkan faktör gelirleri arasındaki farktır. GSYH nominal ve reel olmak üzere iki şekilde hesaplanmaktadır. Nominal GSYH, belirli bir yıl da üretilmiş olan nihai mal ve hizmetleri o yılın fiyatları ile olan değeridir. Bir başka deyişle herhangi bir t döneminde üretilen tüm malların miktarları ile o dönemdeki fiyatlarının çarpımlarının toplamına eşittir. Reel GSYH, farklı dönemlerde üretilen mal ve hizmetleri aynı fiyatlarla değerlendirerek, dönemler arasında fiziki üretimin değişimini ölçme imkânı verir. Bir başka deyişle aynı t dönemindeki cari üretim miktarları baz (temel) almak bir yılın fiyatlarının çarpımlarının toplamına eşittir. Baz yıl: Baz alınan yıla genellikle 100 değeri verilir. Bundan sonra gelen yıllar da bu 100 değerine göre yüzde olarak kolaylıkla hesaplanır. GSYH deflatörü: Nominal GSYH’nın reel GSYH’ye oranıdır. Yani bir ülke vatandaşları tarafından üretilen tüm mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişmeyi ölçmektedir. Deflatör ise belli bir yılda geçerli olan fiyatların baz yılın fiyatlarına oranını gösterir. GSYH deflatöründen yararlanılarak reel GSYH hesaplanır.

Print Friendly, PDF & Email