Konjoktürel Dalgalanmalar – Thomas Tooke – Jones Loyd

Ekonomik hayatın içindeki “farklı durumları” tanımlamak suretiyle ilk olarak Thomas Tooke ve Jones Loyd tarafından kullanılmıştır. Ekonomik hayatın çevrim oluşturacak şekilde genişlemesi, kriz ve depresyon dönemlerinden geçmesi ile mümkün olabileceğini vurgulamışlardır.

Modern konjoktür analizinin öncüleriden olan Clement Juglar; ekonomilerin kendi içinde neden oldukları ve sonuçları ile ilişkili olarak olaylar zincirinin sürekli birbirini takip ettiğini ve konjoktürün her aşamasının birbirini takip eden zincirlerden oluştuğunu ifade etmiştir. Yani her refah dönemini bir krizin beklediğini her krizin sonunda da bir refah aşamasının olduğunu anlatmıştır. Krizler, ara sıra ortaya çıkan olaylar değildir. Birikimli bir şekilde genişleme ve daralma süreçlerini de kendi içinde barındırmaktadır.

Print Friendly, PDF & Email