Self Servis Ekonomi

  Dünya Ekonomisi

Self servis ekonomi, hane halkı harcamalarının artan oranda ve büyük bir kısmının dayanıklı mallara (araçlar ve makineler gibi) bağlandığı, tüketicilerin kendileri için hizmet üretmelerine olanak sağlayan bir ekonomidir. Bazı gelişmiş kapitalist toplumlarda teknik yeniliklerin ve artan işgücü maliyetlerinin bu eğilimi teşvik ettiği söylenir.

Print Friendly, PDF & Email