Genel Bütçe Gelirleri

Devlet Genel Bütçe Gelirleri aşağıda yer;

+ Vergi Gelirleri

+ Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

+ Alınan Bağışlar ve Yardımlar İle Özel Gelirleri

+ Sermaye Gelirleri

+ Faizler Paylar ve Cezalar

+ Alacaklardan Tahsilat gibi ana başlıklardan oluşmaktadır.

Print Friendly, PDF & Email