İktisatta Sembollerin Anlamları

d: Bu talebi temsil etmektedir. İngilizce demand’tan gelir.
S: Bu arz talep denkleminde arz’ı ifade eder. İngilizce supply demektir.
y: gelir anlamına gelmekte ve yine İngilizceden (yield) geçmiştir.
C: cost anlamında maliyeti gösterir. TC: toplam maliyet, MC: Marjinal maliyet, AVC: ortalama değişken maliyet gibi türevleri vardır. İktisatta toplam maliyet, firmaların üretim için kullandıkları değişken ve sabit maliyetlerin toplamı ile elde edilir.
q: miktarı, üretimi ifade eder. iktisatta q miktar sembolü olarak ifade edilir.
l: emek olarak ifade edilir. Labour .
R: r, gelir demektir. TR: toplam gelir, AR: ortalama gelir yine q:miktar.
P: iktisatta p fiyat demektir.
G: Kamu harcamalarını yansıtır. g ile gösterilir ve devlet, kamu harcamasıdır.
T: vergiyi ifade eder.

Print Friendly, PDF & Email