Özet Makro İktisat Formülleri

Gayrisafi Milli Hasıla
GSMH = Ücret + Faiz + Kar + Rant + Dolaylı Vergiler + Amortismanlar
GSMH = C + I + G + ( X – M)

Milli Gelir
MG= Ücret + Faiz + Kar + Rant

Gelir
Y= C + S

Marjinal Tüketim Eğilimi
MPC = Tüketimdeki Değişme / Gelirdeki Değişme = ΔC / ΔY

Marjinal Tasarruf Eğilimi
MPC = Tasarruflardaki Değişme / Gelirdeki Değişme = ΔS / ΔY

Ortalama Tüketim Eğilimi
APS= Tüketim /Gelir = C/Y

Ortalama Tasarruf Eğilimi
APS= Tasarruflar /Gelir = S/Y

Marjinal İthalat Eğilimi
MPI=İthalattaki Değişme / Gelirdeki Değişme =ΔS / ΔY

Toplam Harcamalar
AE = C + I + G + X

Harcama Çarpanı
Çarpan= 1 / MPS + MPI

Vergi Çarpanı
Vergi çarpanı = -(MPC -MPI) .[1 / MPS + MPI]

Denk Bütçe Çarpanı
Denk Bütçe çarpani = (MPS + MPI) / (MPS + MPI) = 1

M1 Para Arzı
M1 = Dolaşımdaki Nakit + Ticari Banklardaki Vadesiz Mevduatlar + Merkez Bankasındaki Mevduat

M2 Para Arzı
M2 = M1 + Ticari Bankalardaki Vadeli Mevduatlar

Mevduat Genişlemesi
M2Y = M2 + Döviz Tevdiat Hesapları

Faiz Oranı
i= Yıllık faiz oranı / Tahvil fiyatı

Print Friendly, PDF & Email