Özet Mikro İktisat Formülleri

Eğim
ΔY / ΔX= (Y2 -Y1) / (X2- X1)

Fırsat Maliyeti:
Marjinal Dönüsüm Orani = – ΔT / ΔB

Marjinal Fayda:
MUX = ΔTUX / Δ X

Talebin fiyat esnekliği:
Ed = % ΔQ / %ΔP

Yay esnekliği:
Ed = [(Q1 – Q0) / (Q1 + Q0)] / [(P1 – P0 )/(P1+ P0)]

Talebin gelir esnekliği:
E1 = %ΔQ / %ΔI

Çapraz Talep Esnekliği:
Ed1 = %ΔQA / %ΔPB

Arzın Fiyat Esnekliği:
Ed = %ΔQ / %ΔP

Marjinal Fiziki Ürün:
MPPL = ΔTP / ΔL

Ortalama Fiziki Ürün:
APPL = TPP/ L

Marjinal Ürün Değeri:
MRPL=MPPL. PX

Toplam Maliyet:
VC + VFC = TC

Marjinal Maliyet:
MC = Δ TC / ΔQ

Ortalama Maliyet:
ATC = TC / Q

Ortalama Değişken Maliyet:
AVC =VC / Q

Toplam Gelir:
TR = P × q

Ortalama Gelir:
AR =TR / q

Marjinal Gelir:
MR=ΔTR /Δq

Marjinal Faktör Maliyeti:
MFC= Δ TC /ΔQf

Marjinal Sosyal Fayda:
MPB + MEB = MSB

Marjinal Sosyal Maliyet:
MSC = MPC + MEC

Marjinal Tüketim Eğilimi

MPC, Marjinal tüketim eğilimini ifade etmektedir. Marjinal tüketim eğilimi, Yani tüketim harcamalarındaki değişmenin gelirdeki değişmeye oranını ifade eder. MPC= ΔC/Y olarak formüllendirilir. Buna ek olarak bir de MPS olarak bilinen Marjinal tasarruf eğilimi (MPS) var ki o da tasarruf eğilimini yansıtır. Marjinal tasarruf eğilimi, gelirdeki artışın ne kadarının harcamaya ne kadarının tasarrufa gittiğini gösterir ki bu oran MPC+MPS=1 olarak belirtilir.

Toplam Maliyet Formülü

Toplam maliyet (TC), üretim miktarıyla birlikte değişen değiken maliyetler (VC) ile birlikte, firma için var olan sabit maliyetlerin (FC) toplamından oluşmaktadır. TC=VC+FC

Marjinal Maliyet (MC), firmanın üretimini bir birim değiştirmesi durumunda toplam maliyette meydana gelecek değişme oranıdır. Peki firmalar için MC nedir? MC, firma üretimini hangi noktaya kadar arttırmalı ki toplam maliyetlerini tespit edebilsin ve üretimini durdursun? İşte bu nokta firmaların başa baş noktası olup maliyet  minimizasyonu için önemlidir.

Marjinal Maliyet formülü, MC=ΔTC/ΔQ

Print Friendly, PDF & Email