Zihinsel Ekonomi

  Blog Yazılarım

ZİHİNSEL EKONOMİ 

Davranışsal iktisat artık herkes tarafından bilinir bir kavram olmuştur. Davranışsal iktisatta karar alıcılar her zaman rasyonel karar vermeyebilir. İşte bu durum kavramın ana temasını oluşturmaktadır. Davranışsal iktisatta ilk defa insanların duyguları iktisadi perspektifinde değer görmeye başlamıştır. Halbuki bunca zamana kadar sanayi devrimleri, ekonomik sistemlerin küresel çapta yaygınlaşmasını sağlaması ile insan sadece kapital bir değer olarak görülmüştür. İnsan yeri gelmiş emek olmuş, yeri gelmiş sermaye olmuş ve yeri geldiğinde ise gün görmeden toprak olmuştur.

Ekonomi ile iktisat birbiri ile karıştırılsa da aynı kavramlar değildir. Sadece birbiri ile var olan unsurlardır. Birbirlerinin ortaya çıkış sebepleridir. Ama insan olmasaydı bu iki kavramda olmazdı. Çünkü bu iki kavram tamamen soyuttur. Aynı zamanda insana özgüdür. İnsanların zihinlerinde yaşar, günlük hayatlarında ise rol oynar.

Eğer iktisat ve ekonomi kavramı insan ile ilişkili ise yine insanın davranışlarından etkilenmemesi söz konusu olamaz. İnsan davranışları da insanların duygularına göre değişiklik göstermektedir. Duyguda zihinsel bir eylemdir. Bu açıdan günümüz ekonomileri kapitalist, feminist vb… değildir. Zihinsel ekonomilerdir.

Print Friendly, PDF & Email