Planlı Ekonomi – Planned Economy

  Dünya Ekonomisi

Planlı bir ekonomi (kontrol edilebilen ekonomi olarak da adlandırılır), bir hükümetin veya liderin toplumdaki mal ve hizmetlerin üretimi ve dağıtımı ile ilgili önemli kararların çoğunu veya tamamını aldığı bir ekonomik sistem olarak düşünülebilir. Genelde piyasa ekonomilerine atıf yapılır ancak arz ve talep koşulları çerçevesinde piyasa ekonomisinin oluşması planlı ekonomik sistemin doğru kurgulanması ile olumlu sonuç üretir. Nitekim eski ekonomiler tarıma bağlı idi. Tarımsal üretimin önceki yıllardan toprak üzerinde ekilecek ürünlere göre belirlenmesi eski çağlardan beri planlı ekonominin varlığını ortaya koymaktadır. Bu ekim alanlarındaki ürün, toplumun ihtiyacını karşılayamayacak düzeyde olursa talebin artmasına haliyle takastaki malların miktarının artmasına ve/veya fiyatların yükselmesine neden olacaktır. Bu da piyasa ekonomisi içinde çeşitli dengesizliklerin gözlemlenmesine sonucunu ortaya koyacaktır. Bunları engellemek adına toplumsal mal ve hizmet üretiminde merkezi karar mekanizmaları büyük önem taşımaktadır. Toplumun nerede, ne zaman, nasıl, ne koşullarda ve kimler tarafından üretim yapacağını belirleyen mekanizma planlı ekonomiler için çalışmaktadır.

Print Friendly, PDF & Email