Author : admin

Malatya’nın Orduzu bölgesinde yer alan ARSLANTEPE 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girdi. 2021 yılında ise UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kaydedildi. M.Ö.3300-3000 yıllarına ait bir kerpiç saray ile birlikte M.Ö.3600-3500’lere ait tapınak ve binlerce mühür bulunmuştur. Tapınak içerisinde yer alan depolar ve depolarda bulunan küp kalıntıları üzerinde çeşitli figürlü mühürlere rastlanılmıştır. Bu mühürler ile tarihin en eski dönemlerinde de insanların kayıt, stok ve muhasebe tuttuğu bir çeşit sistem geliştirdiği düşünülmektedir. Yapılan kazılarda devletleşme ilk laiklik bulgusu ve çok çeşitli bürokratik temalar bulunmuştur.

ARSLANTEPE, located in Orduzu region of Malatya, entered the UNESCO World Heritage Tentative List in 2014. It was inscribed on the UNESCO World Heritage List in 2021. Together with an adobe palace from 3300-3000 BC, they were proportional and realistic from 3600-3500 BC. Bottles of various shapes were found on the cubes inside and in the warehouses. These seals are among the oldest people in history, in system of records, stock, and different kinds. In the excavations, there were the first evidence of statehood, secularism and a wide variety of bureaucratic themes.

Bu çalışmada yer alan resim ve metinler izinsiz ve atıfsız asla kullanılamaz. Aksi telif haklarına tabidir. Pictures and texts in this work are useless without permission and attribution. Otherwise it is subject to copyright.

..

Read more

Planlı bir ekonomi (kontrol edilebilen ekonomi olarak da adlandırılır), bir hükümetin veya liderin toplumdaki mal ve hizmetlerin üretimi ve dağıtımı ile ilgili önemli kararların çoğunu veya tamamını aldığı bir ekonomik sistem olarak düşünülebilir. Genelde piyasa ekonomilerine atıf yapılır ancak arz ve talep koşulları çerçevesinde piyasa ekonomisinin oluşması planlı ekonomik sistemin doğru kurgulanması ile olumlu sonuç üretir. Nitekim eski ekonomiler tarıma bağlı idi. Tarımsal üretimin önceki yıllardan toprak üzerinde ekilecek ürünlere göre belirlenmesi eski çağlardan beri planlı ekonominin varlığını ortaya koymaktadır. Bu ekim alanlarındaki ürün, toplumun ihtiyacını karşılayamayacak düzeyde olursa talebin artmasına haliyle takastaki malların miktarının artmasına ve/veya fiyatların yükselmesine neden olacaktır. Bu da piyasa ekonomisi içinde çeşitli dengesizliklerin gözlemlenmesine sonucunu ortaya koyacaktır. Bunları engellemek adına toplumsal mal ve hizmet üretiminde merkezi karar mekanizmaları büyük önem taşımaktadır. Toplumun nerede, ne zaman, nasıl, ne koşullarda ve kimler tarafından üretim yapacağını belirleyen mekanizma planlı ekonomiler için çalış..

Read more

MÖ 3. binyılda kurulduğu düşünülen Damascus  (Şam) Şehri,  Helenistik, Roma, Bizans ve İslam medeniyetlerinin beşiğinde Ortadoğu’nun en eski şehirlerinden biridir. Orta Çağ’da, kılıç ve dantel deseni konusunda uzmanlaşmış, gelişen bir zanaat endüstrisinin merkezi olan şehir, tarihinin farklı dönemlerinden yaklaşık 130 anıt esere sahiptir. Bu eserlerin yanı sıra en önemli özelliği adını şehirden de alan “Damascus” çeliği ile üretilen kılıç, mızrak ucu, bıçak ve çeşitli savaş aletleridir. İyi ve güçlü kılıçlar savaşta kırılmayacak kadar esnek ve keskin bir kenar tutacak kadar sert bir şekilde üretilmektedir. Sıcak bir potada eritilerek onlarca çelik katmanının bir araya getirilerek dövülmesi ve karbon ile bor eklenerek çeliğin mukavemetli ve aynı zamanda desenli görünüme kavuşması sağlanmaktadır. Dalgalı yüzey desenine sahip kaliteli antik çelik olan “Damascus” eski zamanlarda tarım aletleri olaraktan da kullanıldığı düşünülmektedir. Eski zamanlarda ekonominin temel dayanağı kırsal ve tarımsal üretimden oluştuğundan dayanıklı tarım aletleri için önemli bir faktör olagelmiştir.

Dünya literatüründe kayıp sanat olarak da anılan “Damascus” üretimi, zaman zaman bilimsel çalışmalarda yeniden gün yüzüne çıkmıştır.  Özellikle Avrupa ve Asya bu çalışmalarda günümüzde öncü konumdadır. Ülkemizde ise üretimi ve sanata dönüştürülme süreci Malatya’da Demirci Yusuf Usta tarafından gerçekleştiri..

Read more

ZİHİNSEL EKONOMİ  Davranışsal iktisat artık herkes tarafından bilinir bir kavram olmuştur. Davranışsal iktisatta karar alıcılar her zaman rasyonel karar vermeyebilir. İşte bu durum kavramın ana temasını oluşturmaktadır. Davranışsal iktisatta ilk defa insanların duyguları iktisadi perspektifinde değer görmeye başlamıştır. Halbuki bunca zamana kadar sanayi devrimleri, ekonomik sistemlerin küresel çapta yaygınlaşmasını sağlaması ile insan sadece kapital bir ..

Read more