Author : mrtshn.com

Home » Articles posted by mrtshn.com (paged 2)

Galata Bankerleri, Osmanlı İmparatorluğunda genellikle azınlıkların kurduğu bankerlik işletmelerine verilen umumi addır. İstanbul’un Galata semtinde faaliyet gösterdikleri için bu isimle anılmaktadırlar. Galata Bankerleri, Osmanlı İmparatorluğunun iş bölümüne verdiği önemin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Galata semti, Bizans zamanında da tüccar ve bankerlerin merkezi olarak şöhret bulmuştur. İstanbul’un fethini takibeden yıllarda daha önceden şehri terketmiş Rum, ..

Read more

Ülkemizde bölgesel kalkınma açısından Network Girişimcilik yeni bir kavram olarak girişimci adayları için büyük önem arz etmektedir. Gerek sosyal kalkınma temalarında gerekse diğer ekonomik kalkınma unsurlarında birden fazla paydaşın birden fazla amacı ortak bir amaç çerçevesinde başarıya ulaştırması network ve etkili girişimlerle mümkündür. Bu amaçla ülkemiz nezdinde Network girişimciliğin Sosyal Kalkınmaya etkisini değerlendiren bu çalışmamızda 98 Network Girişimcisine Online anket yöntemi ile anketler uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler ülkemiz ekonomisi çerçevesinde ve girişimcilik alt yapısı içinde değerlendirilerek çalışmada yer kısmında yer al..

Read more