Category : Bankacılık ve Finans

Sermaye Yeterliliği Oranı (Özkaynaklar / (Toplam Risk Ağırlıklı Tutarlar)*100) = “Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ” kapsamındaki Dipnotların “Mali Bünye” ile ilgili bölümünde hesaplanan ve kamuya açıklanan “Sermaye Yeterliliği Oranı”. Finansal Varlıklar (net) = Nakit ve Nakit Benzerleri + Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z Yansıtılan Finansal Varlıklar + Gerçeğe ..

Read more