Category : Bankerler

Galata Bankerleri, Osmanlı İmparatorluğunda genellikle azınlıkların kurduğu bankerlik işletmelerine verilen umumi addır. İstanbul’un Galata semtinde faaliyet gösterdikleri için bu isimle anılmaktadırlar. Galata Bankerleri, Osmanlı İmparatorluğunun iş bölümüne verdiği önemin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Galata semti, Bizans zamanında da tüccar ve bankerlerin merkezi olarak şöhret bulmuştur. İstanbul’un fethini takibeden yıllarda daha önceden şehri terketmiş Rum, ..

Read more

Gerçek ismi Abidin Cevher Özden, Trabzon Sürmene doğumlu olan Banker Kastelli, iş dünyasına banker olarak 1961’de girdi. İlk işi tasarruf bonolarıydı. O dönemde memurlara maaşlarının bir kısmı bono olarak veriliyordu. Ancak vatandaşlara bono değil para lazımdı. Bonoların hamiline yazılı olması Kastelli’ye yaradı. Memurdan bonoları değerinin altına paraya çeviriyordu. Ancak devlet bu parayı vermeyince Kastelli de ..

Read more