Category : Ekonomi Notları

Ekonomik aktivite sırasında iki unsurun birbiri ile olan pozitif ve negatif etkileşimine dışsallık denir. Tarafların yani etkilenen ile etkileyen arasında pozitif ve negatif durumun değerlendirilmesinden ortaya çıkan ödemeler ise etkin piyasa olarak ifade edilmektedir. (Dışsallık, Knut Wicksell tarafından 1896 da ortaya konu..

Read more