Category : Ekonomi Sözlüğü

1934 Hindistan doğumlu iktisatçı Jagdish Bhagwati tarafından ortaya atılmıştır. Gelişmekte olan ülkelerin, ihracata dayalı büyümeyi tercih etmesi neticesinde dış ticaret hadlerinin eskiye oranla olumsuz etkileneceğini ve “yoksullaştıran büyüme” durumunun oluşacağı bu teoride ifade edilmektedir. Temelde gelişmekte olan ülkeler ihracat yapabilmek için daha fazla ithalat yapma gereksinimi duyabilirler. Bu ülkelerde hammadde, teknoloji ve diğer üretim girdilerini ..

Read more

Ekonomik aktivite sırasında iki unsurun birbiri ile olan pozitif ve negatif etkileşimine dışsallık denir. Tarafların yani etkilenen ile etkileyen arasında pozitif ve negatif durumun değerlendirilmesinden ortaya çıkan ödemeler ise etkin piyasa olarak ifade edilmektedir. (Dışsallık, Knut Wicksell tarafından 1896 da ortaya konu..

Read more

Maliyet enflasyonu, üretim fiyatlarındaki genel artışı ifade etmektedir.  Üretimin ithal kalemler üzerinden yoğun gerçekleşmesi, üretimde fiyat dengesinin ayarlanamamasına dolayısıyla kontrol dışı gelişen olaylarda maliyet enflasyonuna neden olan önemli unsurdur. Arz enflasyonu olarak da değerlendireceğimiz maliyet enflasyonu aşağıda sıralanan temel bazı nedenlerden kaynaklanabilmektedir; Üreticiler veya girişimciler karlarını artırmak istemelerinden, Devlet vergi benzeri uygulamalarla girdi maliyetini artıracak ..

Read more