Category : Jagdish Bhagwati

1934 Hindistan doğumlu iktisatçı Jagdish Bhagwati tarafından ortaya atılmıştır. Gelişmekte olan ülkelerin, ihracata dayalı büyümeyi tercih etmesi neticesinde dış ticaret hadlerinin eskiye oranla olumsuz etkileneceğini ve “yoksullaştıran büyüme” durumunun oluşacağı bu teoride ifade edilmektedir. Temelde gelişmekte olan ülkeler ihracat yapabilmek için daha fazla ithalat yapma gereksinimi duyabilirler. Bu ülkelerde hammadde, teknoloji ve diğer üretim girdilerini ..

Read more