Category : TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası)

Merkez Bankası Kanunu’nun 4. maddesinde Bankanın temel görevleri şu şekilde sıralanmıştır: a) Açık piyasa işlemleri (APİ) yapmak, b) Hükûmetle birlikte Türk lirasının iç ve dış değerini korumak için gerekli tedbirleri almak ve yabancı paralar ile altın karşısındaki muadeletini tespit etmeye yönelik kur rejimini belirlemek, Türk lirasının yabancı paralar karşısındaki değerinin belirlenmesi için döviz ve efektiflerin ..

Read more

14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nda açıklandığı üzere, Bankanın temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Fiyat istikrarı, ekonomik birimlerin karar alma süreçlerinde etkili olmayacak ölçüde düşük ve istikrarlı bir enflasyon oranını ifade eder. Yine Merkez Bankası Kanunu, Bankanın fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikasını ve kullanacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisinin ..

Read more

Merkez Bankası, faiz oranını belirlerken enflasyonun ileride alacağı seyre ve bu seyrin hedeflenen enflasyon ile uygunluğuna bakarak karar almaktadır. Enflasyon ise; (i) kurlar, (ii) üretim açığı, (iii) bekleyişler (iv) uluslararası piyasalardaki petrol ve diğer mineral fiyatları ile (v) kamu fiyatlarının etkisine göre değerlendirmektedir. Yani faiz oranı belirlenirken enflasyonun gelecekteki pozisyonu önem kazanır. Enflasyonun gelecekteki seyri açısından ..

Read more

Enflasyon hedeflemesi 3’er yıllık dönemler halinde yapılır. Merkez Bankası ve Türk Hükûmetiyle birlikte  yapılan enflasyon hedeflemesinde, tüketici fiyat endeksinin sene sonundaki yıllık değişim oranı kullanılır. Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) 12 aylık değişimiyle hesaplanan yıl sonu enflasyon oranları baz alır. Aynı zamanda enflasyon hedefinin 2 puan üstü ve altı, belirsizlik aralığı olarak belirlenmiştir. Bu aralığın dışında ..

Read more

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na Genel Bakış Para ve kur politikalarının, yönetilmesinden sorumlu bağımsız bir kurum olarak TCMB yasa tasarısı TBMM’inde 11 Haziran 1930 tarihinde kabul edilerek, 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu adı ile 30 Haziran 1930 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. TCMB, 3 Ekim 1931 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Banka anonim şirket olarak kurulmuştur. Ayrıca ..

Read more