Tag : çarlık

20. Yüzyılın başlarında Rusya İmparatorluğu’nun ekonomisi modern endüstri ile köylü tarımının karışımı idi. Rusya imparatorluğunun hızla büyüyen kırsal nüfusu büyük (1897: 126 Milyon, 1914: yaklaşık 170 Milyon) gelişme gösterdi. Nüfusun %15’i şehir merkezlerinde yaşamakta idi ve %10’dan daha azı endüstri de çalışmakta idi. Ekonominin en büyük sektörü olan tarım, nüfusun yüzde 80’inin geçimini sağlamaktaydı ve ..

Read more