Tag : Ekonomi

ZİHİNSEL EKONOMİ  Davranışsal iktisat artık herkes tarafından bilinir bir kavram olmuştur. Davranışsal iktisatta karar alıcılar her zaman rasyonel karar vermeyebilir. İşte bu durum kavramın ana temasını oluşturmaktadır. Davranışsal iktisatta ilk defa insanların duyguları iktisadi perspektifinde değer görmeye başlamıştır. Halbuki bunca zamana kadar sanayi devrimleri, ekonomik sistemlerin küresel çapta yaygınlaşmasını sağlaması ile insan sadece kapital bir ..

Read more

20. Yüzyılın başlarında Rusya İmparatorluğu’nun ekonomisi modern endüstri ile köylü tarımının karışımı idi. Rusya imparatorluğunun hızla büyüyen kırsal nüfusu büyük (1897: 126 Milyon, 1914: yaklaşık 170 Milyon) gelişme gösterdi. Nüfusun %15’i şehir merkezlerinde yaşamakta idi ve %10’dan daha azı endüstri de çalışmakta idi. Ekonominin en büyük sektörü olan tarım, nüfusun yüzde 80’inin geçimini sağlamaktaydı ve ..

Read more

1934 Hindistan doğumlu iktisatçı Jagdish Bhagwati tarafından ortaya atılmıştır. Gelişmekte olan ülkelerin, ihracata dayalı büyümeyi tercih etmesi neticesinde dış ticaret hadlerinin eskiye oranla olumsuz etkileneceğini ve “yoksullaştıran büyüme” durumunun oluşacağı bu teoride ifade edilmektedir. Temelde gelişmekte olan ülkeler ihracat yapabilmek için daha fazla ithalat yapma gereksinimi duyabilirler. Bu ülkelerde hammadde, teknoloji ve diğer üretim girdilerini ..

Read more

Ekonomik aktivite sırasında iki unsurun birbiri ile olan pozitif ve negatif etkileşimine dışsallık denir. Tarafların yani etkilenen ile etkileyen arasında pozitif ve negatif durumun değerlendirilmesinden ortaya çıkan ödemeler ise etkin piyasa olarak ifade edilmektedir. (Dışsallık, Knut Wicksell tarafından 1896 da ortaya konu..

Read more