Tag : iktisat

ZİHİNSEL EKONOMİ  Davranışsal iktisat artık herkes tarafından bilinir bir kavram olmuştur. Davranışsal iktisatta karar alıcılar her zaman rasyonel karar vermeyebilir. İşte bu durum kavramın ana temasını oluşturmaktadır. Davranışsal iktisatta ilk defa insanların duyguları iktisadi perspektifinde değer görmeye başlamıştır. Halbuki bunca zamana kadar sanayi devrimleri, ekonomik sistemlerin küresel çapta yaygınlaşmasını sağlaması ile insan sadece kapital bir ..

Read more

Ekonomik aktivite sırasında iki unsurun birbiri ile olan pozitif ve negatif etkileşimine dışsallık denir. Tarafların yani etkilenen ile etkileyen arasında pozitif ve negatif durumun değerlendirilmesinden ortaya çıkan ödemeler ise etkin piyasa olarak ifade edilmektedir. (Dışsallık, Knut Wicksell tarafından 1896 da ortaya konu..

Read more