Tag : İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun yayınladığı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin maddeleri aşağıda yer almaktadır. Madde 1– Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler, birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar. Madde 2- Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka ..

Read more