Tag : Kuru Kayısı İhracatının Bölgesel Kalkınmaya ve Ekonomiye Etkileri: Malatya İli Örneği

Home » Posts tagged Kuru Kayısı İhracatının Bölgesel Kalkınmaya ve Ekonomiye Etkileri: Malatya İli Örneği"

4TH INTERNATIONAL REGIONAL DEVELOPMENT CONFERENCEThe Impacts of Dried Export on Regional Development and Economy: A Case Study from Malaty..

Read more