Tag : medeni hukuk çıkmış sorular

Home » Posts tagged medeni hukuk çıkmış sorular"

MEDENİ HUKUK II – ÇALIŞMA NOTLARI • Mülkiyet dışındaki bir aynî ya da kişisel (şahsî) hakka dayanan zilyetlikte ise başka sıfatla zilyetlikten söz edilir. Söz gelişi, malik, eşyayı emanete, kiraya, kuru temizlemeye ya da rehne vermişse, sırasıyla emanetçi, kiracı, kuru temizlemeci ve rehin alan başka sıfatla zilyettirler. • Türk Borçlar Kanununun m. 71 uyarınca, malik ..

Read more