Tag : Network Girişimcilik

Home » Posts tagged Network Girişimcilik"

Ülkemizde bölgesel kalkınma açısından Network Girişimcilik yeni bir kavram olarak girişimci adayları için büyük önem arz etmektedir. Gerek sosyal kalkınma temalarında gerekse diğer ekonomik kalkınma unsurlarında birden fazla paydaşın birden fazla amacı ortak bir amaç çerçevesinde başarıya ulaştırması network ve etkili girişimlerle mümkündür. Bu amaçla ülkemiz nezdinde Network girişimciliğin Sosyal Kalkınmaya etkisini değerlendiren bu çalışmamızda 98 Network Girişimcisine Online anket yöntemi ile anketler uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler ülkemiz ekonomisi çerçevesinde ve girişimcilik alt yapısı içinde değerlendirilerek çalışmada yer kısmında yer al..

Read more