Tag : osmanlı galata bankerleri

Galata Bankerleri, Osmanlı İmparatorluğunda genellikle azınlıkların kurduğu bankerlik işletmelerine verilen umumi addır. İstanbul’un Galata semtinde faaliyet gösterdikleri için bu isimle anılmaktadırlar. Galata Bankerleri, Osmanlı İmparatorluğunun iş bölümüne verdiği önemin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Galata semti, Bizans zamanında da tüccar ve bankerlerin merkezi olarak şöhret bulmuştur. İstanbul’un fethini takibeden yıllarda daha önceden şehri terketmiş Rum, ..

Read more