Tag : peasant economy

Köylü ekonomisi terimi, belirli tanımlanmış özelliklere sahip kırsal ekonomik faaliyet biçimlerini ifade eder. İlk özellik, temel üretim biriminin hane halkı olmasıdır; bu nedenle hane halkının demografik bileşimi, hacminin hacmini, hane halkı tarafından tüketilen hasılanın yüzdesini ve dolayısıyla yatırım ya da tasarruf için kullanılacak net kalan miktarın belirlenmesinde büyük önem taşımaktadır. İkincisi, hane halkı gelirinin çoğunluğu tarımsal üretimden elde edilir, yani hane halkı kendi emeğine bağımlıdır. Üçüncüsü, hane halkı hayatta kalmak için tarımsal üretime bağlı olduğundan, köylü hanelerin muhafazakar ve hayatta kalmalarını tehdit edecek değişikliklere karşı dirençli oldukları varsayılmıştır. Özellikle, “ahlaki ekonomisi” denilen bir düşünce okulu ortaya çıkmıştır, köylü hane halklarının tarımın ticarileştirilmesine direneceğini, çünkü değerlerini ve inançlarını – ahlaki ekonomilerini – piyasa ilkelerinin ihlal ettiğini ve köylerdeki kişisel organizasyonlar arasındaki etkileşimin piyasa tarafından kişisel olmayan işlemlerle değiştirmeye çalıştıklarını ileri sü..

Read more